2 Internationella Champions; C.I.B.

Idag är jag en mycket stolt uppfödare då syskonen Sox och Echo från Sound-kuellen fått sina internationella championat (C.I.B.) registrerade denna vecka.

Deras fulla namn är numera: C.I.B. SEUCH FINCH EECH LVCH LTCH BALTCH SEVCH LVW-16 Lejonessa Sound Of Silence & C.I.B. SEUCH Lejonessa Sound Of Echo.