3 Svenska R-CAC

Bästa Svea och Senja har varit med oss på några utställningar i slutet av sommaren vilket resulterat i 2 reserv-cert för Svea och 1 reserv-cert till Senja!