Swish BIR med cert i Finland

På Kotkta Nationella utställning den 3/10 lyckades Swish bli BIR med cert för den mycket strikta domaren Harto Stockmari. Endast 2 hundar fick CK den dagen.